KVKK Aydınlatma Metni

TAR-TAŞ GIDA TARIM VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni

TAR-TAŞ GIDA TARIM VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. .A.Ş. (kısaca "TARTAŞ GIDA A.Ş.") olarak siz değerli kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca WWW.TAR-TAS.COM alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesine (kısaca "Site") bildirilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

TARTAŞ GIDA A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği takdirde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak TAR-TAŞ GIDA TARIM VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. (kısaca "TAR-TAŞ GIDA A.Ş.") Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

TAR-TAŞ GIDA A.Ş. Site üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

 1. Şirketlerin veya ziyaretçilerin TAR-TAŞ GIDA A.Ş. 'ye izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek,  
 2. Site'nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,
 3. Kullanıcı Sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
 4. TAR-TAŞ GIDA A.Ş. doğrudan pazarlama yapmak,
 5. Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
 6. Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
 7. Telefon, Elektronik posta ve Sosyal Medya aracılığı ile tanıtım ,pazarlama veya bildirimlerde bulunmak,
 8. TAR-TAŞ GIDA A.Ş.  işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kullanım Koşullarını ve Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nı kabul etmekle, TAR-TAŞ GIDA AŞ ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, şirketimizle iletişime geçtiğiniz konular hakkında sizlere bilgi vermek, şikayetlerinizi değerlendirerek çözüm sunmak, ürünlerimiz hakkında bilgi vermek amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Tartaş Gıda A.Ş. tarafından her türlü sözlü , yazılı yada Elektronik ortamda ,yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi için bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

1- Kimlik Bilgisi

Site aracılığıyla şirketimizle iletişime geçmeniz halinde  "Adınız", "Soyadınız"  gibi bilgileri TAR-TAŞ GIDA A.Ş. 'ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

2- İletişim Bilgisi

Site aracılığıyla  şirketimizle iletişime geçmeniz halinde "Elektronik Posta Adresiniz" ve "Cep Telefonu" gibi bilgileri TAR-TAŞ GIDA AŞ'ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

3- Diğer Bilgiler

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer şahıs veya  şirketlerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde TAR-TAŞ GIDA A.Ş..'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) bendi (eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme) ve (e) bendi (silinmesini/yok edilmesini isteme) uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorsanız info@tar-tas.com eposta adresine yazabilirsiniz.

Dilerseniz Garipçe Mah.Dr.Rüştü Özüt Cad.Onur Apt. No:50/C  Karacabey / BURSA adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile dilekçenizi/sorunuzu/şikayetinizi alıcı olarak verilerinizden sorumlu TAR-TAŞ GIDA A.Ş.  'ye gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.