Kalite Kontrol

Kabul edilen ve Kalite kontrol tarafından (her kamyona, kamyon bazında) lot / Parti numarası verilen hammadde ön soğutmaya alınır.

Proses alanına alınan her ürün, üretim Kalite sisteminde belirlenen (ISO 9001-2000 ve HACCP) prensiplere göre işlenmektedir. Her ürün  kendi spectlerine uygun olarak işlenir.

Firmamız Tar-Taş Gıda ISO 900-2000 ve HACCP belgelerine sahiptir.

Prosesin değişik safhalarında, kalite kontrol personeli hammadden, yarı-mamulden ve mamülden numune almak suretiyle Hammaddeden üretime kadar olan aşamada yapılan üretimin belirlenen spesifikasyonlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Bu aşamalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yaparak ürün kalitesini istenen değerler içinde olmasını sağlar.

Firmanın kendi bünyesinde oluşturmuş olduğu laboratuarlarda kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel analizler yapılabilmektedir. Müşterilerin talep ettiği diğer mikrobiyolojik ve Kimyasal analizler, Bursa Tarım İl Müdürlüğü laboratuarında veya akredite olmuş diğer laboratuarlarda yaptırılmaktadır. Su analizleri her 6 ayda bir Bursa'da yaptırılmaktadır.

Palaxslara alınan her ürün için palet tanıtım kartı asılır. Bu tanıtım kartında mamul ürünün hangi lot numaralı hammaddeden olduğu belirtilmekte, böylece izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ayrıca paketlemeler üzerine o günkü üretim tarihini, hammadde lot numarasını gösteren üretim kodu vurulmaktadır.

Tar-Taş'ta üretilen ürünler I. sınıf, II. sınıf ve III. sınıf ve Yurtiçi olarak ayrılmaktadır. Her türlü müşteri talebi istenen kalite standardına göre karşılanmaktadır.

İzlenebilirliği sağlamak firmamız için öncelikli önem taşıyan kalite prensiplerinden biridir. Tar-Taş kalitesi ile tüketicinin vazgeçilmezi olmuştur.

Fabrikamız, her sene belge veren kurum tarafından denetlemeden geçirilmektedir.