TAR-TAS Gida Tarim ve Hayvansal Ürünler San. Tic. A.?. - Ana Sayfa

  • Kalite

    Kabul edilen ve Kalite kontrol tarafindan ( her kamyona , kamyon bazmda) lot / Parti numarası verilen hammadde ön sogutmaya alınır , Proses alanına alınan her ürün , üretim Kalite sisteminde belirlenen (ISO 9001-2000 ve HACCP) prensiplere göre işlenmektedir.Her ürün kendi spectlerine uygun olarak üretilir.
  • Hakkımızda

    Sebze ve Meyve ile başladığı Dondurulmuş Gıda üretimini Avrupa Standartlarında ve kalitesinde yapması ile Avrupa ülkelerinde kendisine artan bir Pazar oluşturmuş ve 2004 yılında 2'nci Şoklama Ünitesini ( IQF ) kurarak Üretim kapasitesini %50 artırmıştır.
  • İmalat

    M.K.Paşa Tesislerinde 3 adet Bull ile özel salça imalatı yapılmakta biber salçası ve Domates salçasının yüksek brix imalatı ve yöresel salça çeşitleri acılı-acısız olarak imal edilmektedir. Ayrıca büyük çaptaki imalatlar için FASON imalat programları yapılmakta olup fabrika müşterisinin istediği doğrultuda imalat yapılabilmektedir.

Ürünler

Ürünlerimiz Hakkında daha detaylı bilgi alanbilmek icin bu baglantıyı takıp edin....

Haberler

Firmamızda olan olaylar ve faliyetleri takip edin....

Hakkımızda

Hakkında daha detaylı bilgi alanbilmek icin bu baglantıyı takıp edin....

TAR-TAS Gida Tarim ve Hayvansal Ürünler San. Tic. A.?.

Kabul edilen ve Kalite kontrol tarafindan ( her kamyona , kamyon bazmda) lot / Parti numarası verilen hammadde ön sogutmaya alınır , Proses alanına alınan her ürün , üretim Kalite sisteminde belirlenen (ISO 9001-2000 ve HACCP) prensiplere göre işlenmektedir.Her ürün kendi spectlerine uygun olarak üretilir.Firmamız Tartaş Gida ISO 900-2000 ve HASIP belgelerine sahiptir.Prosesin degişik safhalarında ,kalite kontrol personeli hammaddeden ,yarı-mamulden ve mamulden numune almak suretiyle Hammaddeden üretime kadar olan aşamada yapilan uretimin belirlenen spesifikasyonlar dogrultusunda yapıp yapılmadığını kontrol eder.Bu aşamalarda fiziksel , kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yaparak ürün kalitesini istenen degerler içinde olmasını saglar.Firmamn kendi biinyesinde olusturmuj oldugu laboratuarlarda kimyasal , mikrobiyolojik ve fiziksel analizler yapilabilmektedir.Miisterilerin talep ettigi diger mikrobiyolojik ve Kimyasal analizler Bursa Tarım İl Müdürlüğü laboratuarında veya akredite olmuş diğer laboratuarlarda yaptirilmaktadir. Bu analizler! her 6 ayda bir Bursa"da yaptırılmaktadir.Palaxslara alınan her ürün için palet tanıtım kartı asılır. Bu tanıtımm kartında mamul ürünün hangi lot numaralı hammaddeden oldugu belirtilmekte , böylece izlenebilirlik saglanmaktadir. Aynca paketlemeler uzerine o günkü üretim tarihini, hammadde lot numarasını gösteren üretim kodu vurulmaktadirTartaş ta üretilen ürünler l.sınıf , ll.sınıf ve lll.sınıf dive Yurtici olarak aynlmaktadir. Her türlü müşteri talebi istenen kalite standardına göre karşılanmaktadir. izlenebilirliği saglamak firmamiz için öncelikli önem taşıyan kalite prensiplerinden biridir.Tartas Kalitesi ile tüketicinin vazgecilmezi olmuştur.Fabrikamiz, her sene belge veren kurum tarafindan denetlemeden geçirilmektedir.